1 ตุลาคม 2023

ส่องสถิติหวย “ออกวันเสาร์” คอหวยยิ้ม เจอ “เลขเบิ้ล” โผล่เพียบ

ส่องสถิติหวย

ส่องสถิติหวย

ส่องสถิติหวย คอหวยห้ามพลาด “หวยออกวันเสาร์” ย้อนหลังให้ 10 ปีเต็ม พบเลขท้าย 2 ตัวหลายงวดออก “เลขเบิ้ล” และเคยออกเลข 46 มาแล้ว 2 งวด

ส่องสถิติหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกวันเสาร์ย้อนหลัง 10 ปี ดังนี้

วันเสาร์ 16 พ.ย. 62

รางวัลที่ 1 คือ 017223

เลขท้าย 2 ตัว 32

เลขหน้า 3 ตัว 164, 640

เลขท้าย 3 ตัว 085, 194

 

วันเสาร์ 1 มิ.ย. 62

รางวัลที่ 1 คือ 516461

เลขท้าย 2 ตัว 46

เลขหน้า 3 ตัว 589, 713

เลขท้าย 3 ตัว 560, 215

 

วันเสาร์ 16 มี.ค. 62

รางวัลที่ 1 คือ 724628

เลขท้าย 2 ตัว 64

เลขหน้า 3 ตัว 883, 148

เลขท้าย 3 ตัว 877, 154

 

วันเสาร์ 16 ก.พ. 62

รางวัลที่ 1 คือ 074824

เลขท้าย 2 ตัว 56

เลขหน้า 3 ตัว 881, 910

เลขท้าย 3 ตัว 879, 612

 

วันเสาร์ 1 ธ.ค. 61

รางวัลที่ 1 คือ 021840

เลขท้าย 2 ตัว 67

เลขหน้า 3 ตัว 045, 307

เลขท้าย 3 ตัว 988, 561

 

วันเสาร์ 1 ก.ย. 61

รางวัลที่ 1 คือ 734510

เลขท้าย 2 ตัว 26

เลขหน้า 3 ตัว 512, 464

เลขท้าย 3 ตัว 202, 097

 

วันเสาร์ 16 มิ.ย. 61

รางวัลที่ 1 คือ 223131

เลขท้าย 2 ตัว 46

เลขหน้า 3 ตัว 432, 507

เลขท้าย 3 ตัว 132, 868

 

วันเสาร์ 30 ธ.ค. 60

รางวัลที่ 1 คือ 911234

เลขท้าย 2 ตัว 98

เลขหน้า 3 ตัว 495, 373

เลขท้าย 3 ตัว 953, 504

 

วันเสาร์ 16 ธ.ค. 60

รางวัลที่ 1 คือ 955596

เลขท้าย 2 ตัว 89

เลขหน้า 3 ตัว 616, 836

เลขท้าย 3 ตัว 290, 938

 

วันเสาร์ 16 ก.ย. 60

รางวัลที่ 1 คือ 170143

เลขท้าย 2 ตัว 71

เลขหน้า 3 ตัว 172, 647

เลขท้าย 3 ตัว 340, 388

 

วันเสาร์ 1 ก.ค. 60

รางวัลที่ 1 คือ 112360

เลขท้าย 2 ตัว 26

เลขหน้า 3 ตัว 226, 489

เลขท้าย 3 ตัว 688, 005

 

วันเสาร์ 1 เม.ย. 60

รางวัลที่ 1 คือ 392785

เลขท้าย 2 ตัว 80

เลขหน้า 3 ตัว 057, 020

เลขท้าย 3 ตัว 500, 709

 

วันเสาร์ 1 ต.ค. 59

รางวัลที่ 1 คือ 887102

เลขท้าย 2 ตัว 33

เลขหน้า 3 ตัว 280, 194

เลขท้าย 3 ตัว 458, 017

 

วันเสาร์ 16 ก.ค. 59

รางวัลที่ 1 คือ 449764

เลขท้าย 2 ตัว 55

เลขหน้า 3 ตัว 734, 552

เลขท้าย 3 ตัว 925, 158

 

วันเสาร์ 16 เม.ย. 59

รางวัลที่ 1 คือ 221609

เลขท้าย 2 ตัว 87

เลขหน้า 3 ตัว 228, 008

เลขท้าย 3 ตัว 507, 523

 

วันเสาร์ 1 ส.ค. 58

รางวัลที่ 1 คือ 518677

เลขท้าย 2 ตัว 53

เลขท้าย 3 ตัว 333, 598, 648, 889

 

วันเสาร์ 16 พ.ค. 58

รางวัลที่ 1 คือ 011421

เลขท้าย 2 ตัว 38

เลขท้าย 3 ตัว 484, 799, 851, 928

 

วันเสาร์ 2 พ.ค. 58

รางวัลที่ 1 คือ 543466

เลขท้าย 2 ตัว 30

เลขท้าย 3 ตัว 163, 195, 366, 818

 

วันเสาร์ 1 พ.ย. 57

รางวัลที่ 1 คือ 206608

เลขท้าย 2 ตัว 44

เลขท้าย 3 ตัว 607, 203, 855, 979

 

วันเสาร์ 16 ส.ค. 57

รางวัลที่ 1 คือ 662842

เลขท้าย 2 ตัว 91

เลขท้าย 3 ตัว 639, 912, 187, 633

 

วันเสาร์ 1 มี.ค. 57

รางวัลที่ 1 คือ 906318

เลขท้าย 2 ตัว 35

เลขท้าย 3 ตัว 116, 537, 753, 798

 

วันเสาร์ 1 ก.พ. 57

รางวัลที่ 1 คือ 180149

เลขท้าย 2 ตัว 95

เลขท้าย 3 ตัว 406, 492, 888, 976

 

วันเสาร์ 16 พ.ย. 56

รางวัลที่ 1 คือ 806925

เลขท้าย 2 ตัว 28

เลขท้าย 3 ตัว 069, 304, 672, 753

 

วันเสาร์ 1 มิ.ย. 56

รางวัลที่ 1 คือ 935489

เลขท้าย 2 ตัว 90

เลขท้าย 3 ตัว 480, 713, 716, 768

 

วันเสาร์ 16 มี.ค. 56

รางวัลที่ 1 คือ 968433

เลขท้าย 2 ตัว 52

เลขท้าย 3 ตัว 860, 959, 175, 529

 

วันเสาร์ 16 ก.พ. 56

รางวัลที่ 1 คือ 368257

เลขท้าย 2 ตัว 09

เลขท้าย 3 ตัว 657, 708, 109, 386

 

วันเสาร์ 1 ธ.ค. 55

รางวัลที่ 1 คือ 110443

เลขท้าย 2 ตัว 43

เลขท้าย 3 ตัว 434, 553, 489, 303

 

วันเสาร์ 1 ก.ย. 55

รางวัลที่ 1 คือ 329997

เลขท้าย 2 ตัว 07

เลขท้าย 3 ตัว 736, 598, 148, 639

 

วันเสาร์ 16 มิ.ย. 55

รางวัลที่ 1 คือ 159373

เลขท้าย 2 ตัว 51

เลขท้าย 3 ตัว 238, 790, 479, 547

 

วันเสาร์ 1 ต.ค. 54

รางวัลที่ 1 คือ 511052

เลขท้าย 2 ตัว 15

เลขท้าย 3 ตัว 957, 104, 189, 499

 

วันเสาร์ 16 ก.ค. 54

รางวัลที่ 1 คือ 116556

เลขท้าย 2 ตัว 12

เลขท้าย 3 ตัว 227, 052, 534, 609

 

วันเสาร์ 16 เม.ย. 54

รางวัลที่ 1 คือ 825988

เลขท้าย 2 ตัว 44

เลขท้าย 3 ตัว 263, 213, 397, 593

 

วันเสาร์ 16 ต.ค. 53

รางวัลที่ 1 คือ 621377

เลขท้าย 2 ตัว 42

เลขท้าย 3 ตัว 310, 518, 385, 872

 

วันเสาร์ 16 ม.ค. 53

รางวัลที่ 1 คือ 073577

เลขท้าย 2 ตัว 67

เลขท้าย 3 ตัว 413, 459, 781, 646