1 ตุลาคม 2023

ส่องสถิติหวยปี 62 พาย้อนไปมองอดีต เลขเด็ด เลขมงคล เลขเบิ้ลมาบ่อยสุด

ส่องสถิติหวยปี 62

ส่องสถิติหวยปี 62

ส่องสถิติหวยปี 62 ก่อนรวยในอนาคต ต้องย้อนกลับไปมองอดีต สายหวยเขาขอมา ส่อง ย้อนหลังไปเลย 1 ปี เลขเด็ด เลขมงคล เลขเบิ้ลมาบ่อยสุด

ส่องสถิติหวยปี 62 มีดังนี้

วันที่ 17 ม.ค. 62

รางวัลที่ 1 คือ 197079

เลขท้าย 2 ตัว 65

เลขหน้า 3 ตัว 206, 412

เลขท้าย 3 ตัว 660, 127

วันที่ 1 ก.พ. 62

รางวัลที่ 1 คือ 967134

เลขท้าย 2 ตัว 04

เลขหน้า 3 ตัว 643, 779

เลขท้าย 3 ตัว 948, 197

วันที่ 16 ก.พ. 62

รางวัลที่ 1 คือ 074824

เลขท้าย 2 ตัว 56

เลขหน้า 3 ตัว 881, 910

เลขท้าย 3 ตัว 879, 612

วันที่ 1 มี.ค. 62

รางวัลที่ 1 คือ 345650

เลขท้าย 2 ตัว 65

เลขหน้า 3 ตัว 999, 137

เลขท้าย 3 ตัว 830, 837

วันที่ 16 มี.ค.62

รางวัลที่ 1 คือ 724628

เลขท้าย 2 ตัว 64

เลขหน้า 3 ตัว 883, 148

เลขท้าย 3 ตัว 877, 154

วันที่ 1 เม.ย.62

รางวัลที่ 1 คือ 570331

เลขท้าย 2 ตัว 23

เลขหน้า 3 ตัว 512, 930

เลขท้าย 3 ตัว 966, 968

วันที่ 16 เม.ย.62

รางวัลที่ 1 คือ 109767

เลขท้าย 2 ตัว 52

เลขหน้า 3 ตัว 888, 959

เลขท้าย 3 ตัว 403, 975

วันที่ 2 พ.ค. 62

รางวัลที่ 1 คือ 061324

เลขท้าย 2 ตัว 25

เลขหน้า 3 ตัว 043, 476

เลขท้าย 3 ตัว 374, 699

วันที่ 16 พ.ค. 62

รางวัลที่ 1 คือ 962526

เลขท้าย 2 ตัว 71

เลขหน้า 3 ตัว 669, 949

เลขท้าย 3 ตัว 018, 828

วันที่ 1 มิ.ย. 62

รางวัลที่ 1 คือ 516461

เลขท้าย 2 ตัว 46

เลขหน้า 3 ตัว 589, 713

เลขท้าย 3 ตัว 560, 215

วันที่ 16 มิ.ย. 62

รางวัลที่ 1 คือ 174055

เลขท้าย 2 ตัว 29

เลขหน้า 3 ตัว 884, 625

เลขท้าย 3 ตัว 800, 127

วันที่ 1 ก.ค.62

รางวัลที่ 1 คือ 943647

เลขท้าย 2 ตัว 86

เลขหน้า 3 ตัว 239, 864

เลขท้าย 3 ตัว 006, 375

วันที่ 15 ก.ค. 62

รางวัลที่ 1 คือ 369765

เลขท้าย 2 ตัว 88

เลขหน้า 3 ตัว 355,  901

เลขท้าย 3 ตัว 113,  556

วันที่ 1 ส.ค. 62

รางวัลที่ 1 คือ 387006

เลขท้าย 2 ตัว 58

เลขหน้า 3 ตัว 135,983

เลขท้าย 3 ตัว 562,795

วันที่ 16 ส.ค. 62

รางวัลที่ 1 คือ 775476

เลขท้าย 2 ตัว 89

เลขหน้า 3 ตัว 149, 912

เลขท้าย 3 ตัว 563, 580

วันที่ 1 ก.ย. 62

รางวัลที่ 1 คือ 798787

เลขท้าย 2 ตัว 20

เลขหน้า 3 ตัว 210, 847

เลขท้าย 3 ตัว 274, 439

วันที่ 16 ก.ย. 62

รางวัลที่ 1 คือ 340388

เลขท้าย 2 ตัว 85

เลขหน้า 3 ตัว 733, 947

เลขท้าย 3 ตัว 925, 939

วันที่ 1 ต.ค. 62

รางวัลที่ 1คือ 691197

เลขท้าย 2 ตัว 59

เลขหน้า 3 ตัว 392, 920

เลขท้าย 3 ตัว 606, 797

วันที่ 16 ต.ค. 62

รางวัลที่ 1 คือ 812564

เลขท้าย 2 ตัว 15

เลขหน้า 3 ตัว 255, 625

เลขท้าย 3 ตัว 598, 132

วันที่ 1 พ.ย. 62

รางวัลที่ 1 คือ 967375

เลขท้าย 2 ตัว 79

เลขหน้า 3 ตัว 323, 806

เลขท้าย 3 ตัว 021, 206

วันที่ 16 พ.ย. 62

รางวัลที่ 1 คือ 017223

เลขท้าย 2 ตัว 32

เลขหน้า 3 ตัว 164, 640

เลขท้าย 3 ตัว 085, 194

วันที่ 1 ธ.ค. 62

รางวัลที่ 1 คือ 453522

เลขท้าย 2 ตัว 81

เลขหน้า 3 ตัว 617, 261

เลขท้าย 3 ตัว 457, 013

วันที่ 16 ธ.ค. 62

รางวัลที่ 1 คือ 529924

เลขท้าย 2 ตัว 97

เลขหน้า 3 ตัว 138, 043

เลขท้าย 3 ตัว 555, 665

วันที่ 30 ธค. 62

รางวัลที่ 1 คือ 510541

เลขท้าย 2 ตัว 81

เลขหน้า 3 ตัว 116, 382

เลขท้าย 3 ตัว 250, 140