1 ตุลาคม 2023

น้ำผุดหลุมฝังลูกนิมิต 4 และ 8 ที่วัดทุ่งมาหาศาล จังหวัดกำแพงเพชร

น้ำผุดหลุมฝังลูกนิมิต

น้ำผุดหลุมฝังลูกนิมิต

น้ำผุดหลุมฝังลูกนิมิต 4 และ 8 ที่ วัดทุ่งมาหาศาล จังหวัด กำแพงเพชร ชาวบ้านเชื่อ เป็นสิริมงคล นำมา ดื่มกิน ไม่พลาด นำ เลขเด็ด ไปเสี่ยงดวง

น้ำผุดหลุมฝังลูกนิมิต น้ำ ผุด หลุม ฝัง ลูก นิ มิต เมื่อ วัน ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ ที่ วัด ทุ่งมาหาศาล หมู่ ที่ 7 ตำบล มหาชัย อำเภอ ไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร มีผู้คนเป็นจำนวนมาก แห่ไป เตรียม จัดสถานที่ สำหรับงาน ปิดทอง ฝังลูกนิมิต ระหว่าง วันที่  28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 6 ม.มกราคม พ.ศ. 2563

ที่มีความสูงประมาณ 3 เมตร มีประชาชน คอหวย สาธุชนต่าง ๆ มากมาย ต่างก็นำดอกไม้ ธูปเทียน มากราบไหว้ บริเวณลูกนิมิตที่  8 ทิศเหนือ มีการขุดหลุม เตรียมฝังลูกนิมิต ลึกประมาณ 1 เมตร   แต่สุดแปลก

กลับพบว่า มีน้ำไหลออกมา จากหลุมที่เอาไว้ฝังลูกนิมิต จึงได้ตักขึ้นมา เพื่อ ดื่มกิน คิดว่าหากได้ กินจะเป็น สิริมงคล ต่อชีวิตตนเอง

โดยเชื่อว่าหลุมฝังลูกนิมิต ที่ 4 และ 8 เป็นเลขเด็ดงวดนี้แน่ เลขเด็ด

อุโบสถได้ สร้างเสร็จ แล้ว และ มีการเตรียมงาน ปิดทองฝัง ลูกนิมิต แต่กลับพบว่า มีเรื่องสุด แปลก ที่มีการถม ดินสูงถึง 3 เมตร แล้วได้ขุดหลุม ลูกนิมิตลง ไปลึก ประมาณ 1 เมตร แต่ หลุมที่ ลูกนิมิต ลูกที่ 8 มีน้ำไหลซึม ขึ้นมา ชาวบ้านมา ดูจึงพากันแปลกใจ กับ น้ำที่ผุดขึ้นมา

ชาวบ้าน นำเครื่องสูบน้ำ มาสูบ ออกจนแห้ง พอกลับมา ดูอีกวันกลับ มีน้ำซึม ขึ้น มาอีก จึงสูบออก อีก แต่ก็มีน้ำขึ้น มาเหมือนเดิม

นอกจากนี้ ยังพบว่าที่หลุม ฝังลูก นิมิต ลูกที่ 4 มีน้ำซึม ขึ้นมา แต่ไม่มาก เหมือนลูกที่ 8 ส่วนหลุมฝัง ลูกนิมิต ลูก อื่น ๆ ไม่มีน้ำซึม ขึ้นมา

ชาวบ้านจึงเชื่อ ว่ามหัศจรรย์มาก ได้พูดคุยกัน ตีหวยไปต่าง ๆ นานา ก่อนวันหวย ออก 30 ธันวาคม 2562 นี้

นาย ณัฐสันต์ นันทวัฒน์ อายุ 48 ปี เป็น คณะกรรม การวัด กล่าว เปิด เผย ว่า อุโบสถหลังนี้ ได้สร้าง เสร็จแล้ว และ มี การเตรียม งาน ผูก พัทธสี มาปิด ทองฝัง ลูกนิมิต แต่ชาวบ้านกลับ พบว่า มี เรื่อง ที่ แปลก ของ อุโอสถ หลัง นี้ ที่มี การถม ดิน สูง ถึง 3 เมตร ก็ถือว่าตกใจแล้ว แล้วได้ขุดหลุม ลูกนิมิต ลง ไป ลึก ประมาณ 1 เมตร ตกใจ กว่าเดิม แต่ กลับพบว่า ในหลุม ที่ ลูกนิมิต ลูกที่ 8 มีน้ำไหลซึม ขึ้น มา ชาวบ้าน มาดู ก็ แปลกใจ กัน แล้วไปตี ความกันไป ต่าง ๆ นานา

ทั้ง นี้ ทั้ง นั้น นาย ณัฐสันต์ นันทวัฒน์  จึงได้ให้ ชาวบ้าน นำ เครื่อง สูบน้ำ พญานาค มาสูบน้ำ ออก พอสูบออก ไปจน แห้ง หมด แล้ว ถัด ไปอีก วัน ไป อีกวัน กลับมีน้ำซึม ขึ้นมา อีก จึงสูบ ออกไป อีก ก็พบ ว่า มีน้ำขึ้น มาเช่น เคย นอกจาก นี้ ยังพบว่าที่ หลุมฝัง ลูกนิมิต ลูกที่ 4 มี น้ำซึม ขึ้นมา แต่ ไม่ มาก เหมือน ลูก ที่ 8

สนับสนุนโดย : https://lekded888.com/