1 ตุลาคม 2023

คอหวยแห่ส่องเลขเด็ด พิธีเททองเศียร หลวงพ่อคูณ ที่วัดบ้านไร่ เลข 8 มาแรง

คอหวยแห่ส่องเลขเด็ด

คอหวยแห่ส่องเลขเด็ด ในพิธีบวงสรวงยกแม่แบบพิมพ์เททองเศียรหลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ บ้างเห็น 73 บ้างเห็น 86, 65,89

คอหวยแห่ส่องเลขเด็ด ชาวบ้าน ร่วมใจแห่ ทำบุญ และ ส่องเลขเด็ด ณ วัดบ้านไร่ หมู่ 6 ตำบล กุดพิมาน อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา ได้มีการทำพิธี บวงสรวง พิธียกแบบแม่พิมพ์ เททอง ที่เป็นเศียร ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ อดีต เจ้าอาวาส วัดบ้านไร่

เมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ วัดบ้านไร่ หมู่ 6 ตำบล กุดพิมาน อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา ที่ มี มีการทำ พิธี บวงสรวง

ในพิธี ยก แบบพิมพ์ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เททอง ส่วนที่ เป็นเศียร ของ หลวงพ่อคูณ หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ อดีตที่ ปรึกษา เจ้าคณะภาค 1 1 และ อดีต เจ้าอาวาส วัดบ้านไร่

มีพระครู พีระเดชธำรง เจ้า คณะ ตำบล กุดพิมาน ประธาน อำนวยการ และ ดำเนินการ ฝ่ายสงฆ์ และ นายชาตรี ศรียาภัย

นายก สมาคม ผู้สื่อข่าว บันเทิง แห่ง ประเทศ ไทย ประธานดำเนิน การก่อสร้าง ฯ ฝ่าย ฆราวาส โดย มีการ ขึ้นประกอบ เป็นแบบแม่พิมพ์ รูปหล่อ

ของหลวงพ่อคูณ องค์ใหญ่ ที่สุด ในโลก ความยาว หน้าตัก กว้าง 19 เมตร สูง 27 เมตร

โดย มี การ ขึ้น ประกอบ เป็น แบบพิมพ์ รูปหล่อ หลวงพ่อคูณ องค์ใหญ่ ที่ สุด ในโลก เพื่อถือว่าเป็น การ ยกย่อง เชิดชู พระเกียรติคุณ ของ

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ อดีต ที่ ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 1 และ อดีต เจ้าอาวาส วัดบ้านไร่ ที่ มี ขนาด หน้า ตัก กว้าง 19 เมตร สูง 27 เมตร

ตาม ที่ กล่าวไป ข้างต้น ซึ่งมีพระ ครู พีระเดช ธำรง เจ้า คณะ ตำบล กุดพิมาน ประธานอำนวยการ และ ดำเนินการ ฝ่ายสงฆ์ และ นายชาตรี ศรียาภัย

นายก สมาคม ผู้สื่อข่าว บันเทิง แห่ง ประเทศ ไทย ประธาน ดำเนิน การก่อสร้าง ฯ ฝ่าย ฆราวาส

หลังจาก เสร็จ พิธีพราหมณ์ และ พิธีสงฆ์ พร้อม กับ ใช้รถเครน ยกแบบพิมพ์ เศียรหลวงพ่อคูณ ( เฉพาะส่วนที่เป็นรูปใบหน้า )

ขึ้น ต่อ กับ ส่ว นลำคอแ ล้ว ศิษยานุศิษย์ หลวงพ่อคูณ และ ชาวบ้าน ต่างพากัน ไปจุดธูป บูชาปัก ที่ เครื่อง บวง สรวง 

พา กัน พร้อม ใจ ส่องหา ” เลขเด็ด ” โดย ส่วนใหญ่ ใช้ความน่าจะเป็น เห็น 7 3 บาง คน เห็น 86 , 65 , 88 และ 24 ซึ่ง มี เสียง บอก ว่า 2 4 ไม่ เอา เพราะ เพิ่ง ออกไป เมื่อ
งวดที่แล้ว  หลังจาก ร่วมกัน ทำเสร็จ พิธี พราหมณ์ และ พิ ธีสงฆ์ ได้ใช้ รถเครน ยกแบบ แม่พิมพ์ เศียร ของ หลวงพ่อคูณ ที่เป็น เฉพาะ

ส่วนที่เป็นรูปใบหน้า ขึ้นมาต่อ กับส่วนลำคอ แล้ว จากนั้น ลูกศิษย์ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ อดีต ที่ ปรึกษา เจ้า คณะ ภาค 1 1 และ

อดีตเจ้า อาวาส วัดบ้านไร่  และ ชาวบ้าน ต่างพา กันไป จุดธูป บูชาปักที่ เครื่องบวงสรวง และ คอหวย เซียนหวย พากันพร้อมใจ ส่องหา ” เลขเด็ด ” จากเศียร หลวง พ่อ คูณ กัน ต่าง ๆ นา นา

สนับสนุนโดย : https://lekded888.com/

แหล่งที่มา : https://www.glo.or.th/home-page